SFH vill instifta svensk HSP-dag

  • 6 okt 2021
  • #hsp #HSPdagen #WorldHSPday

Grattis på internationella HSP-dagen, som är idag, den 6/10.

Vi firar med att Maggan Hägglund föreläser ikväll 18.30, online.

Det behövs mer uppmärksamhet och kännedom om högkänslighet. Bara i Sverige är det runt 2 miljoner som är högkänsliga. Men inte så många känner till det, varken berörda eller anhöriga.

Därför vill vi instifta en svensk HSP-dag, idag den 6/10.

Hjälp gärna till att sprida detta så är det större chans att det blir en etablerad temadag. Använd nya hashtaggen #HSPdagen och gärna även #WorldHSPDay för att stötta det spanska initiativet att skapa global uppmärksamhet.

I pressmeddelandet kan du läsa mer, om du vill!

Let's be proud and sensitive!

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som kännetecknar ca 20% av befolkningen. Bara i Sverige motsvarar det runt 2 miljoner människor, jämnt fördelat mellan könen.

Att vara "högkänslig" är en svensk benämning på det amerikanska begreppet "highly sensitive person" (HSP) som myntats av den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron. Den vetenskapliga termen för högkänslighet är "sensory processig sensitivity" (sensorisk bearbetningskänslighet).

Forskning visar att högkänsliga har ett känsligare nervsystem och bearbetar tankar, känslor och sinnesintryck extra djupt och noggrant. Elaine Aron har forskat om personlighetsdraget sen början av 90-talet. Forskning pågår idag vid en mängd olika institutioner över hela världen.

Även om draget tillhör en minoritet menar Elaine Aron att detta är tillräckligt många för att betraktas som normalt men inte tillräckligt många för att omgivningen alltid ska förstå. Många högkänsliga blir således missförstådda och felbedömda, vilket kan få dem att känna sig "konstiga", "onormala" och utanför.

Många som upptäcker att de är högkänsliga ser det som en befrielse att kunna sätta ett namn på något som de alltid har känt av men inte känt till.

Att det saknas tillräcklig kännedom och kunskap om högkänslighet påverkar både på individ-och samhällsnivå inom skola, vård, arbetsliv, relationer, sociala sammanhang mm.

Enligt Elaine Aron är en av framgångsfaktorerna att individen har kännedom om sitt personlighetsdrag, för att på så sätt förstå sig själv bättre.

Därför vill SFH instifta en speciell temadag för att öka kännedom och kunskap kring personlighetsdraget. Datumet är idag, den 6 oktober. Det är samma datum som ett spanskt initiativ samlat in mer än 10.000 namnunderskrifter till för att skapa en internationell HSP-dag.

Tillsammans kan vi göra mer skillnad. Välkommen att sprida detta meddelande. Använd gärna hashtaggen #HSPdagen och #WorldHSPDay.

Mer information och forskning om högkänslighet hittar du på hspforeningen.se. Där kan du även beställa broschyrer om högkänslighet, utan kostnad.

För eventuella frågor kontakta info@hspforeningen.se

Styrelsen i Sveriges förening för Högkänsliga