Forskning om högkänsliga barn och föräldrar

F. Larsson, M. Kainulainen, Att inte alltid orka - En grundad teori om högkänslighet och moderskap, kandidatuppsats, 2019
En studie inom sociologi som baseras på intervjuer med 10 mödrar som beskriver sig själva som högkänsliga. Forskningsfrågan som belystes var "Hur gör högkänsliga mödrar för att orka vara närvarande i sina barns liv?"
Hela studien

M. Pluess, E. Assary, F.Lionetti, K. Lester, E. Krapohl, E. Aron et al., Environmental sensitivity in Children: Development of the highly sensitive child scale and identification of sensitivity groups, 2018.
En viktig studie som introducerar ett enkelt tolvfrågetest för högkänsliga barn, och undersöker testets validitet och användbarhet.
Hela studien

De tolv frågorna är följande på svenska:

 • Barnet känner obehag när mycket är på gång
 • Barnet blir irriterat när det är för många saker på en gång
 • Barnet blir nervös när det har mycket att göra
 • Barnet gillar inte förändringar
 • Barnet blir nervöst när det iakttas
 • Barnet blir glad av musik
 • Barnet älskar goda smaker
 • Barnet känner av små förändringar
 • Barnet älskar goda dofter
 • Barnet känner obehag av högt ljud
 • Barnet gillar inte våld på TV
 • Barnet gillar inte högt ljud

Ju fler frågor som besvaras med ja och ju starkare du skulle instämma i påståendet, desto högre sannolikhet att barnet är högkänsligt.

Slagt, M., Dubas, J. S., van Aken, M. A. G., Ellis, B. J., & Deković, M. (2018). Sensory processing sensitivity as a marker of differential susceptibility to parenting. 

264 barn i femårsåldern deltog i studien som undersökte barnen och föräldrarna under en längre tid. Hur föräldrarnas beteende påverkade barnen bestämdes inte av barnens negativa emotionella läggning, men dock av barnens högkänslighet. Högkänsliga barn påverkades av både en försämring och en förbättring av föräldrarnas beteende.

Hela studien (inte fri tillgänglig).

Meike Slagt, Judith Semon Dubas, Jaap J. A. Denissen, Maja Deković, Marcel A. G. van Aken, Personality Traits as Potential Susceptibility Markers: Differential Susceptibility to Support Among Parents.
Det här är en stark (longitudinal studie över tid av 288 familjer) studie (på engelska) som undersökte olika temperament och hur de påverkade hur föräldrar reagerade på sina tonåringar. Även om högkänslighet inte undersöktes själv, så visade resultaten att det var troligtvis den som spelade mest roll för att föräldrar var mer medvetna och mottagliga.
Hela studien (inte fri tillgänglig).

Se hela avhandling av Meike Slagt (fri tillgänglig).

Läs pressemeddelandet av Utrecht University om studien.