Bloggar och YouTube

The Highly Sensitive Person, Dr. Elaine Arons blogg (på engelska)

Ljuslängtan, HSP - Livet som högkänslig

Ljuslängtan, HSP och kärleken

Grytenius Academys-Blogg, HSP Blogg för dig som är högkänslig

Helena Lundbergs blogg, Mellan raderna

Blogg: Sheep Dressed Like Wolves, Making Space for a Gentler View of Ambition and Success 

Blogg: Introvert, Dear, I am Sorry to Hurt You to Save Myself

Sensitive - the movie, Info och trailer (på engelska), 2014, Sensitive - The Untold Story

Youtube, Leif Grytenius på Youtube om högkänslighet och relaterade ämnen

Youtube, Föredrag med Susan Cain (på engelska), 2012, The Power of Introverts

Youtube, Tammy Fletcher talks (på engelska), 2012, The Highly Sensitive Person

Youtube, Intervju med Dr. Ted Zeff (på engelska), 2011, Highly Sensitive Boys and Men

Youtube, Intervju med Elaine Aron (på engelska), 2010, The Highly Sensitive Person