Forskning om högkänsliga djur

Braem, Maya, Asher, Lucy, Furrer, Sibylle, Lechner, Isabel, Würbel, Hanno & Melotti, Luca, Development of the “Highly Sensitive Dog” questionnaire to evaluate the personality dimension “Sensory Processing Sensitivity” in dogs, 2017.
En stor studie på 3647 enkäter om hundarnas högkänslighet, ångest, mm., som analyserades noggrant med olika metoder. Huvudslutsatsen är att högkänslighet för hundar verkar också genetiskt orsakad och att den delvis är oberoende av ångest, andra tillstånd och miljöfaktorer. Observationerna i studien stämmer väl överens med det som man har observerat för högkänsliga människor.
Hela studien

Wolf, M., Van Doorn, G. S., & Weissing, F. J. (2008). Evolutionary emergence of responsive and unresponsive personalities. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(41), 15825-15830. Studien finns här