FORSKNING

Forskningen om högkänslighet går starkt framåt

Allt fler forskargrupper från allt fler länder forskar antingen om högkänslighet eller använder högkänslighetstester i sina forskningsstudier (se världskartan nedan). Allt började med att psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron i USA började fråga sig om känslighet kan vara samma sak som introversion.

 

Efter många års studier och flera tusen intervjuer förstod Elaine att hon hade kommit på något helt nytt: högkänslighet är visserligen utbrett bland introverta personer, men inte alls samma sak. Dessutom verkar högkänslighet vara så fundamentalt viktigt, att ungefär 20 procent av alla människor i alla länder (oavsett kön) och även 20 procent av alla individer inom över 100 djurarter (förmodligen alla djur) är högkänsliga. Evolutionen har sett till att en minoritet av varje art är högkänslig. Varför?

Högkänsliga individer fungerar som varningsklockor för resten av gruppen – de är livsviktiga för gruppens överlevnad. Men varför är då inte alla högkänsliga? Även den icke-högkänsliga majoriteten behövs. Det kan vara en överlevnadsfördel att handla snabbt och utan att tänka sig för i många situationer. Dessutom kostar det mindre energi att vara mindre känslig.

Forskning har bekräftat att högkänsliga har särskild god empatisk förmåga och reagerar starkt på emotionella bilder. Med hjälp av många olika studier har man nu konstaterat att högkänsliga tänker på ett djupare plan, är särskilt observanta, noterar minsta detalj i sin omgivning och reflekterar mer. Flera olika studier har bekräftat att högkänslighet är på gott och ont. Det är främst förhållandena i barndomen som avgör om det är de positiva eller negativa sidorna av känsligheten som dominerar. Bland högkänsliga finns de människor som lyckas bäst, lever längst och är mest friska i samhället, men även de som är mest sjuka, främst av depression och stressrelaterade sjukdomar. Finns det hopp för dessa?

Ja, forskning visar att allt stöd är bra och att högkänsliga är särskilt bra på att ta vara på stödet de får från till exempel familjen, skolan eller terapeuten. Förebyggande arbete lönar sig särskilt bra för högkänsliga. De reagerar också särskilt starkt på en positiv förändring i sin miljö.

Så det lönar sig att sprida kunskap om högkänslighet, så att fler i samhället kan stödja högkänsliga på bästa sätt. Alla vinner på det! Vi behöver varandra – så som vi är.


Aktuell forskning om högkänslighet

Information och länkar till relevanta studier. Välj mellan nedanstående ämnen. 


Har du information – eller frågor – om forskning på högkänslighet? 

Kontakta oss på Sfh. Om du själv har gjort en studie, är vi glada för att du berätta det för oss! Om du vill göra en studie och behöva tips eller hjälp med att hitta lämpliga personer, kan du också kontakta oss.