HÖGKÄNSLIGHET

Att vara "högkänslig" är en svensk benämning på det amerikanska begreppet "highly sensitive person" som myntats av den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron. Den vetenskapliga termen för högkänslighet är "sensory processig sensitivity" (sensorisk bearbetningskänslighet).

Högkänslighet är ett omfattande ämne som efter hand kommer att utvecklas på denna sida. Våra texter baserar sig till stor del på Elaine Arons forskning men också på andra ansedda källor.