Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för SFH - Sveriges förening för högkänsliga. Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

 

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att

• sprida information och kunskap om högkänslighet;
• arbeta för att öka förståelsen för detta medfödda karaktärsdrag;
• förena högkänsliga personer i alla åldrar över hela Sverige;
• erbjuda aktiviteter samt främja kontakt och gemenskap;
• främja samspelet mellan högkänsliga och icke högkänsliga personer;
• bevaka det internationella arbetet kring högkänslighet.

Medlem i föreningen är den som avlägger sin medlemsavgift, delar föreningens intressen och respekterar föreningens stadgar och föreskrifter samt medlemmars integritet. 

 

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Vår fulla integritetspolicy hittar du här

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär t ex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (t ex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).


Version 100, senast uppdaterad 17 maj 2018, 00:00