OM Sfh

Sfh - Sveriges förening om högkänslighet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening öppen för alla som intresserar sig för det medfödda personlighetsdraget högkänslighet.

Föreningen har för avsikt att:

 • sprida information och kunskap om högkänslighet
 • arbeta för att öka förståelsen för detta medfödda karaktärsdrag
 • främja samspelet mellan högkänsliga och icke högkänsliga personer
 • erbjuda aktiviteter samt främja kontakt och gemenskap
 • förena högkänsliga personer i alla åldrar över hela Sverige
 • följa upp och hålla kontakt med det internationella arbetet

Som medlem i Sfh:

 • bidrar du till att göra oss starkare så att vi bättre kan göra oss hörda
 • får du möjlighet att påverka föreningens utveckling
 • får du tillgång till aktiviteter på lokal och nationell nivå
 • får du möjlighet att knyta kontakter och att dela med dig till andra
 • får du information om aktuell forskningen inom området 
 • får du nyhetsbrev med information om aktiviteter, forskning, lästips mm
 • får du rabatt på tjänster och erbjudanden för högkänsliga

Sfh:s kansli 2024-2025

 • Jan Hedlund, ekonomi och administration, tf kassör
 • Lotta Sjöberg, webb och kommunikation, tf sekreterare

Sfh:s styrelse 2024-2025

 • Anna Thuresson, ordförande (nyval)
 • Lena Tikkanen, ledamot (omval)
 • Merja Jäderholm, ledamot (omval)
 • Marie Kroné, ledamot (omval)
 • Pernilla Lindell, ledamot (nyval)
 • Lena Baudin, suppleant (nyval)

Här kan du läsa mer om varje styrelsemedlem.

Sfh:s ambassadörer 2024-2025:

Fred Eriksson är även valberedare i Sfh, aktiv inom högkänslighet som deltagare i olika internationella HSP-sammankomster. Väl insatt i ämnet sedan 2012, driver en blogg. Kontakt: fred.eriksson@hspforeningen.se

Helén Vedlé erbjuder under året ett antal kostnadsfria föreläsningar om högkänslighet för lärare, ideella föreningar eller andra grupper som har nytta av kunskapen om personlighetsdraget. Kontakt: info@hspacademy.se

 

Här kan du läsa riktlinjerna för ambassadörernas arbete. Välkommen att höra av dig om du är intresserad av att bli ambassadör för föreningen.

 

Sfh:s valberedning 2024-2025

 • Fred Eriksson, omval (sammankallande)
 • Lotta Sjöberg, nyval

Sfh:s revisorer 2024-2025

 • Ane Frostad (omval)

Lokala grupper

Sfh har lokala grupper över hela landet som arrangerar träffar där våra medlemmar kan umgås och samtala om olika ämnen som berör högkänslighet. Information om tid och plats finns i vårt Kalendarium. 

Så här enkelt är det att bli medlem

Om du önskar bli medlem klickar du på "Bli medlem" högst upp till höger och fyller i dina uppgifter i formuläret som dyker upp. Medlemsavgiften är för närvarande SEK 320:- för enskild medlem och SEK 520:- för familj (samma bostadsadress). Avgiften avser innevarande kalenderår. Om du ansluter dig till föreningen och betalar avgiften under årets fjärde kvartal (oktober-december) gäller ditt medlemskap också för hela efterföljande kalenderåret (januari-december).

Sfh:s stadgar

Här kan du läsa föreningens stadgar

Broschyrer om högkänslighet

Här kan du ladda ner eller beställa broschyrer om högkänslighet i allmänhet, om högkänsliga barn, och högkänsliga i arbetslivet.