BLI MEDLEM

Medlemskonto eller Deltagarkonto

Genom att fylla i formuläret nedan kan du bli medlem i föreningen. Du kan också välja att skapa ett kostnadsfritt deltagarkonto (endast för bokningar av aktiviteter, inga förmåner ingår). Menyn för val av kontotyp kommer visa sig när du fyllt i ditt namn och födelsedag. 

Medlemskonto
Som medlem får du tillgång till fler aktiviteter (träffar enbart för medlemmar), rabatter (på föreläsningar och annat) och medlemsbrev, förutom att du är med och stödjer det viktiga arbetet med att sprida kunskap om högkänslighet.

När du har fyllt i och skickat formuläret nedan får du ett aktiveringsmejl, samt dina kontouppgifter och faktura för inbetalning av medlemsavgiften. Du kan betala direkt via Swish eller kort om du vill. Observera att aktiveringslänken gäller i 24 timmar.

Medlemsavgiften för enskild medlem är för närvarande 320 kr per kalenderår, och 520 kr för familjemedlem (på samma adress). Är du med på fler än två föreläsningar under året har du tjänat in medlemsavgiften. 

Medlemsavgiften avser innevarande kalenderår. Om du ansluter dig till föreningen och betalar avgiften under årets sista kvartal (oktober-december) gäller ditt medlemskap också för hela nästkommande kalenderåret (januari-december).

Deltagarkonto utan medlemskap
Deltagarkonto utan medlemskap är kostnadsfritt och ger möjligheten att boka våra öppna aktiviteter (t ex föreläsningar). Du kommer inte få föreningens ordinarie nyhetsbrev, och inga andra förmåner som medlemmar får. Det är alltså ingen mening att skapa ett deltagarkonto utan att boka en aktivitet.

*Menyn för val av medlemstyp kommer visa sig när du fyllt i ditt namn och födelsedag.  Om du väljer Familjemedlemskap kan du registrera övriga familjemedlemmar under "grupp/familj" efter inloggning.

Varmt välkommen till Sfh!       

 

Deltagare/Medlem

Deltagarens personnummer med 12 siffror i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Kön *

KontaktuppgifterFör fakturaaviseringar, bokningsbekräftelser etc.
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

OBS! Shiftlägeskänsligt. Max 35 tecken.

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för SFH - Sveriges förening för högkänsliga. Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

 

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att

• sprida information och kunskap om högkänslighet;
• arbeta för att öka förståelsen för detta medfödda karaktärsdrag;
• förena högkänsliga personer i alla åldrar över hela Sverige;
• erbjuda aktiviteter samt främja kontakt och gemenskap;
• främja samspelet mellan högkänsliga och icke högkänsliga personer;
• bevaka det internationella arbetet kring högkänslighet.

Medlem i föreningen är den som avlägger sin medlemsavgift, delar föreningens intressen och respekterar föreningens stadgar och föreskrifter samt medlemmars integritet. 

 

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Vår fulla integritetspolicy hittar du här

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär t ex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (t ex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.