Annan relevant forskning

Kosuke Yano, Shunsuke Kimura & Kazuo Oishi. (2017) The relationship between daily exercise and sensory-processing sensitivity among university students.
Studien undersöker sambandet mellan högkänslighet och dess tre delar med typ och frekvens av sportliga aktiviteter. Studien baseras på en enkätstudie med japanska studenter (ca. 300). Det fanns en korrelation mellan högkänslighet och mindre frekventa och långtida sportaktiviteter. Den estetiska delen av högkänslighet korrelerade även med lagsport av mindre fysisk kontakt i motsats till lagsport med frekvent fysisk kontakt. Författarna drar slutsatsen att mycket sport leder till att högkänslighet visas mindre, men det kan naturligtvis även vara tvärtom - dvs. att högkänsliga väljer mindre frekventa och långtida sportaktiviteter av olika anledningar. Det bör undersökas mer systematiskt för att kunna dra slutsatser om orsaken av korrelationen.
Studien finns här

Evelina Svärling & Ulrika Valinger, Finns det samband mellan luktkänslighet och risktagande, riskbedömningar och riskmedvetande? (Examensarbete).
Studien var en korrelationsstudie med 20 deltagare. Inga signifikanta samband framkom gällande luktkänslighet och risktagande, riskbedömning eller riskmedvetande.
Studien finns här
 

Gearhart, C.C. (2014) Sensory-Processing Sensitivity and Nonverbal Decoding: The Effect on Listening Ability and Accuracy.
I denna studie fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan känsliga och icke-känsliga personer när det gällde att avkoda non-verbal kommunikation.
Studien finns här.