Aktiviteter

Sfh ordnar fysiska och digitala träffar, träffar som bara är för medlemmar och träffar som är öppna för alla. 

På de digitala träffarna kan du oftast vara med oavsett var du bor i landet. 

Utbudet av fysiska träffar är helt avhängigt ideella medlemskrafter. Antalet fysiska träffar har tyvärr minskat under pandemin, men det börjar dra igång igen!

Aktuell information hittar du alltid under rubriken "KOMMANDE AKTIVITETER".

Öppna aktiviteter
Öppna aktiviteter kan alltså bokas av både medlemmar och icke medlemmar. Nationella (oftast digitala) aktiviteter hittar du under rubriken "Sfh Sverige". Se och boka öppna aktiviteter här.

Orter som brukar ha öppna aktiviteter hittar du här.

Medlemsaktiviteter
Endast medlemmar kan anmäla sig till medlemsträffarna. Se orter vi normalt sett har fysiska träffar på, samt kommande medlemsaktiviteter.

Regionala träffar

I de regionala grupperna träffas medlemmar för att prata och utbyta erfarenheter om hur det är att vara högkänslig. Du väljer själv vilken eller vilka grupper du vill delta i.

Vi har regionala grupper spridda runt omkring i landet. Här hittar du information om var i Sverige vi har regionala träffar.

Har du frågor om verksamheten i någon region? Vill du bli kontaktperson och starta en ny regional grupp någonstans där det ännu inte finns någon? Kontakta då respektive grupp eller vår gruppsamordnare via vårt kontaktformulär.  

Är du inte medlem i föreningen men nyfiken på vad ett medlemskap innebär?
Läs mer om medlemskap här. De flesta träffar har möjlighet till ett prova-på-tillfälle för icke-medlemmar. Kontakta respektive regionala grupp för mer information.


Öppna aktiviteter

Medlemsaktiviteter

Aktivitetsbokning