Forskning om högkänslighet och drömmar

M. Carr, T. Nielsen, A novel differential susceptibility framework for the study fo nightmares: Evidence for trait sensory processing sensitivity, 2017.
Den här forskningsöversikten om mardrömmar visade att högkänslighet skulle kunna vara en förklaring till att personer som ofta har mardrömmar även har positiva drömmar, dagdrömmer oftare, men också har allmänt mer intensiva drömmar. Det betyder också att en åtgärd mot mardrömmar är att ha en mer stödjande omgivning.
Hela studien