Böcker på svenska


Facklitteratur
I denna kategori hittar du böcker på svenska om högkänslighet skrivna av fackpersoner eller av personer med speciell kunskap om högkänslighet eller närliggande ämnen.

Skönlitteratur
I denna kategori hittar du skönlitterära och personliga berättelser på svenska om högkänslighet. Här finns även biografier eller berättelser om närliggande teman, samt berättelser eller poesi skrivna av medlemmar i föreningen.