Öppna aktiviter


Lund

I Lund och Skåne har vi regelbundna medlemsmöten och även föreläsningar.

Uddevalla

I Uddevalla har vi haft regelbundna medlemsträffar samt ibland föreläsningar och andra aktiviteter.

Sfh - Sverige

Till denna kategori hör aktiviteter som arrangeras centralt av Sfhs styrelse. Det kan vara digitala eller fysiska aktiviteter.