Lund

Sfh Skåne

Sfh har funnits i Skåne i mer än tio år och har regelbundet genomfört lokala träffar i Lund.

 

Sfh Skånes verksamhetsår för lokala träffar börjar i augusti och omfattar utbildningar och föreläsningar med tillhörande samtalstema om de olika delarna i personlighetsdraget högkänslighet enligt Sfh:s och Elaine N. Arons forskning och definitioner.

 

Varje träff är inom ett specificerat och avgränsat område och inleds med en introduktion/och eller föreläsning specifikt för träffens tema, därefter fördjupning och diskussion i mindre grupper eller storforum.

 

Träffarna är enbart för medlemmar i föreningen. Är du ännu inte medlem i Sfh ser vi helst att du kommer med i början på verksamhetsåret i augusti. För redan befintliga medlemmar i Sfh går det fint att haka på när som helst under verksamhetsåret. Är du inte betalande medlem och nyfiken på det, läs mer om medlemskap här.

 

 

Planerade aktiviteter 2023 och 2024

 

Sfh Skåne genomför följande träffar under kommande utbildningsår (hösten 2023/våren 2024). Varje träff är specificerad med datum, tid, plats och tema. 

 

Träffarna är för medlemmar i föreningen. Är du inte betalande medlem och nyfiken på det, läs mer om medlemskap här. 

 

Alla träffar är på söndagar, kl 14:00-16.30, i centrala Lund, om inget annat anges.

 

Du kan anmäla dig till aktiviteterna när de finns upplagda på hemsidan. Du behöver ha ett konto på hemsidan för att kunna anmäla dig.

 

Lägg gärna redan nu in dagarna i din kalender och tipsa någon du tror kan vara intresserad att bli medlem och vara med på träffarna.


 
Program - Sfh Skåne hösten 2023
 
27/8 kl. 14.00 – 16.30 Medlemsträff utomhus
Promenad utomhus (Lunds stadspark), uppstart av höstens verksamhet

Uppstart på höstens verksamhet och presentation av kommande verksamhet för hösten. 
Samtalstema kring hur sommaren som varit, ur ett högkänsligt perspektiv.
Samling kl. 14 utanför IOGT i Lund. Vi går kl. 14.15 gemensamt till Lunds stadspark. 
Ta med egen fika och något att sitta på, träffen genomförs utomhus oavsett väder.
 
24/9 kl. 14.00 – 16.30 Medlemsträff IOGT i Lund
Vad är det som karaktäriserar mig som högkänslig? 

Med inspiration från filmen ”The untold story” och Elaine N. Arons självskattningstest samtalar vi gemensamt om grunder och kännetecken i personlighetsdraget högkänslighet.
Samtalstema: -Vad kännetecknar mig som högkänslig.
 
22/10 kl. 14.00 – 16.30 Medlemsträff IOGT i Lund
Behovet av återhämtning

Högkänsliga kan också drabbas av symptom på utmattning. Vi samtalar kring upplevda erfarenheter kring utmattningssymptom och tipsar varandra om olika sätt att känna igen och undvika detta.
Samtalstema: - Samtal om utmattning och medmänskligt samtal om ensamhet. 
 
12/11 kl. 14.00 – 16.30 Medlemsträff IOGT i Lund
Boktema: HÖGKÄNSLIG ... ÄN SEN DÅ?

Vi samtalar kring boken ”Högkänslig… Än sen då” En guide för dig som vill förstå / av Else Marie Bruhner. Sedan visar vi böcker som Sfh rekommenderar och vi diskuterar dessa böcker utifrån egna erfarenheter från böckerna. 
Samtalstema: - Vi diskuterar och tipsar varandra om böcker.
 
10/12 kl. 14.00 – 16.30 Medlemsträff IOGT i Lund: 
Hur hanterar jag balansen i tillvaron som högkänslig?

Vi samtalar kring hur vi hittar balansen i tillvaron, särskilt vid förväntningar och vid traditioner. Hur vi som högkänsliga balanserar och hämtar vår energi vid socialt umgänge. 
Samtalstema: Lussefika med samtal om vår förväntan på julen.
 
 
 
Program Sfh Skåne våren 2024
 
14/1 kl. 14.00 – 16.30 Medlemsträff IOGT i Lund
Högkänslig eller överkänslig? 

Högkänslighet innebär en högre känslighet för stimuli och en stark reaktion kan bero på den djupa och noggranna sensoriska bearbetningen av stimuli.
Samtalstema: Hur reflekterar och hanterar jag min djupa sensoriska bearbetning?
 
18/2 kl. 14.00 – 16.30 Medlemsträff IOGT i Lund
Extrovert, introvert eller sensationssökande?

Hur hanterar jag högkänsligheten med utgångspunkt från att vara extrovert, introvert och eventuellt sensationssökande. Fler högkänsliga är introverta än resten av befolkningen, men högkänsliga kan även vara högsensationssökande (HSS). Alla högkänsliga, även HSS, behöver återhämtning. Hur hanterar jag som högkänslig min återhämtning och vad ger mig energi? 
Samtalstema: Gruppdiskussion uppdelat i temagrupper om introverta, extroverta och sensationssökande.
 
17/3 kl. 14.00 – 16.30 Medlemsträff IOGT i Lund
Högkänslighet och relationer.

Vad är viktigt för mig som högkänslig person i olika typer av relationer? Vilka faktorer behöver jag som högkänslig i olika relationer?
Samtalstema: Gruppdiskussioner uppdelat i de fyra områdena, Relationer på arbetet, Relationer med vänner, Relationer i familjen och Relationer med partner.
 
14/4 kl. 14.00 – 16.30 Medlemsträff IOGT i Lund
Högkänslig och arbetslivet

En bra arbetsmiljö och ett meningsfullt arbete är viktigt för en högkänslig medarbetare. Vilka för- och nackdelar har jag med min högkänslighet i arbetslivet? Vad innebär behov av återhämtning efter arbetet och hur förstår jag mitt behov av återhämtning efter arbetet?
Samtalstema: Högkänslig och arbetslivet.
 
12/5 kl. 14.00 – 16.30 Medlemsträff IOGT i Lund
Styrkan med högkänslighet

Många högkänsliga har lätt för att se underliggande sammanhang och nya möjligheter, att känna förundran, har en djupare bearbetning av tankar, känslor och stimuli än andra. Vilka fler styrkor har min högkänslighet? 
Samtalstema: Styrkan med min högkänslighet.
 
9/6 kl. 14.00 – 16.30 Medlemsträff utomhus:
Promenad utomhus (Botaniska trädgården), avslutning av vårens verksamhet.

Sommaravslutning utomhus (Botaniska trädgården) med utvärdering av året och presentation av böckerna inför höstens bokteman.
Samtalstema för gruppdiskussion är: - Drömmar, förhoppningar och förväntningar inför sommaren.

Samling kl. 14 utanför IOGT i Lund. Vi går kl. 14.15 gemensamt till Botaniska trädgården. 
Ta med egen fika och något att sitta på. Träffen genomförs utomhus oavsett väder.

 

Datum för höstens träffar är:

1/9

29/9

27/10

24/11

15/12

 

Bra att veta om träffarna

 

- Anmälan måste ovillkorligen göras i förväg till respektive träff via Sfh:s hemsida. Detta för gruppens trygghet men även för planering gällande innehållet i träffarna, samt för att kunna tillhandahålla material i rätt mängd såsom kopior, pennor, block, dokument mm. Föreningen har inga kontorslokaler eller kontorsutrustning utan det får lösas på annat sätt. Du kan anmäla dig på hemsidan fram till samma dag kl 8.00.

 

- Är du inte redan medlem och nyfiken på att  vara med, kontakta gruppledarna via epost på för mer info.

 

- Kontakta våra lokala gruppledare via epost endast om frågor kring själva träffarna och inte för andra ärenden. Räkna med att gruppledarna enbart har möjlighet att läsa mejl en gång per vecka.

 

- Vid problem med inloggning, frågor om Sfh generellt, anmälningar till digitala föreläsningar etc, kontakta kansliet, inte gruppledarna.

 

- Vid behov av att avboka kan du göra detta själv via hemsidan fram till samma dag senast kl 8.00. Efter det kan du mejla gruppledarna.

 

- Skulle någon träff bli Inställd pga sjukdom eller liknande meddelas det via epost, ytterligare en anledning att deltagande behöver anmälas till varje träff i förväg via Sfh:s hemsida.

 

- Tänk på att våra gruppledare är engagerade medlemmar som tagit på sig uppdraget att hålla i träffar. De jobbar helt ideellt och på frivillig basis. De är inte psykologer, terapeuter eller nödvändigtvis experter på högkänslighet.

 

- Sekretess gäller på mötena, det som sägs där, stannar där. Sekretess gäller även om vem som deltar.

 

- Man behöver inte vara med på allt, man måste inte prata, blir vi fler än ca 8 pers delar vi upp oss i diskussionsgrupper, Om man känner att det blir för mycket är det okej om man lämnar.

 

Varmt TACK för att du väljer att vara betalande medlem - det är avgörande för föreningens existens.

 

Vi ser fram emot att ses!

 

Välkomna!

 

Hans & Carl

Gruppledare Sfh Skåne