Medlemsaktiviteter


Skåne

I Skåne har vi regelbundna medlemsträffar i Lund och även föreläsningar. Läs mer

Uddevallla

I Uddevalla har vi haft medlemsträffar en gång i månaden med olika upplägg (som cirkelform), ämnen, föredrag och filmvisning. Läs mer

Sfh - Sverige

Här finns aktiviteter som arrangeras centralt av föreningens styrelse för medlemmar i hela Sverige, såsom digitala träffar, föreläsningar, årsmöte etc.