Självtest

Här hittar du två vetenskapligt validerade självtester, en för vuxna, och en för barn.

Självtest vuxna

Svarar du ja på tolv eller fler av frågorna är du förmodligen en högkänslig person. Men inget psykologiskt test kan ge ett sådant tillförlitligt resultat att du bör basera ditt liv på det. Du kanske har svarat ja på endast en eller ett par av frågorna, men om dessa ja stämmer oerhört bra kan det också vara befogat att du kallar dig högkänslig.

 

Självtest barn

Frågorna kommer från en viktig studie som introducerar ett enkelt tolvfrågetest för högkänsliga barn, och undersöker testets validitet och användbarhet. Tanken är att en vuxen, som känner barnet väl, reflekterar över frågorna.

De tolv frågorna är följande på svenska:

 • Barnet känner obehag när mycket är på gång
 • Barnet blir irriterat när det är för många saker på en gång
 • Barnet blir nervöst när det har mycket att göra
 • Barnet gillar inte förändringar
 • Barnet blir nervöst när det iakttas
 • Barnet blir på gott humör av musik
 • Barnet älskar goda smaker
 • Barnet känner av små förändringar
 • Barnet älskar goda dofter
 • Barnet känner obehag av högt ljud
 • Barnet gillar inte våld på TV
 • Barnet gillar inte högt ljud

Ju fler frågor som besvaras med ja och ju starkare du skulle instämma i påståendet, desto högre sannolikhet att barnet är högkänsligt.

Källa: M. Pluess, E. Assary, F.Lionetti, K. Lester, E. Krapohl, E. Aron et al., Environmental sensitivity in Children: Development of the highly sensitive child scale and identification of sensitivity groups, 2018.

Hela studien