Nominera till styrelsen!

  • 21 dec 2023
  • styrelse

image: Nominera till styrelsen!

Sfh söker styrelsemedlemmar och volontärer

Vi söker dig som tillsammans med nuvarande styrelse vill bidra till att högkänslighet blir ett väl känt och accepterat begrepp i samhället. Vi söker ordförande, ledamöter, suppleanter, valberedare, revisor/revisorsuppleant mm.
 

Vid Sfh:s årsmöte 13 mars ska ledamöter till styrelse, revisorer och valberedning väljas. Inför årsmötet tar den sittande valberedningen fram ett förslag för årsmötet att ta ställning till.

Har du någon att tipsa om? Du som medlem kan nominera någon annan medlem eller dig själv till styrelsen eller andra förtroendeuppdrag. Att engagera sig i föreningslivet är meriterande och ger dessutom möjlighet att göra skillnad. 

Det är meriterande men inte nödvändigt att
•    Ha erfarenhet från styrelsearbete i en ideell förening
•    Ha erfarenhet av att skapa samhällsförändring
•    Ha erfarenhet av att ordna extern finansiering till ideella föreningar
•    Ha intresse för posten som sekreterare

Styrelseuppdraget liksom valberedningsarbetet är ideella uppdrag och varje ledamot väljs in på en ett- eller tvåårig mandatperiod. 

 

Om styrelsens arbete
Styrelsen ansvarar ytterst för förvaltning, ekonomi och strategisk inriktning av verksamheten. Styrelsemöten hålls ungefär en gång per månad via zoom (uppehåll på sommaren). 

Föreningen har ett kansli som har till uppgift att avlasta styrelsen med det operativa arbetet så att styrelsen huvudsakligen kan ha en beslutsfattande och visionär funktion.

Kansliet sköter allt som gäller ekonomi, hantera mejl, hemsida, marknadsföring osv. Utöver mötena med beslutsfattande så är det frivilligt hur mycket tid som läggs ned.

Nuvarande ordförande har möten med kansliet inför varje styrelsemöte.

 

Om revisorernas arbete

Ansvar för att inför årsmötet:
-    Att ta del av styrelseprotokoll, stadgar, årsmötesprotokoll, gällande avtal och styrdokument
-    Att ta del av bokslutet
-    Att kolla verifikationer mot bokföringen
-    Att ta del av verksamhetsberättelse, medlemsstatistik eller annan relevant information om föreningen (kan även fås genom styrelseprotokoll)
-    Att skriva en revisionsberättelse till årsmötet

Om valberedningens arbete

Ansvar för:
-    Att ta del av styrelseprotokoll, stadgar, årsmötesprotokoll, gällande avtal och styrdokument
-    Att under året fånga upp intresserade medlemmar eller funktionärer inom föreningen för att kunna föreslå nya kandidater till styrelsen och revision
-    Att i vissa fall föreslå kandidater att anknytas till styrelsen eller i arbetsgrupper för att skolas in.
-    Att föreslå tillförordnade ledamöter om det finns någon ledamot i styrelsen som slutar under året.
-    Att intervjua intresserade kandidater
-    Att göra en kandidatpresentation för kallelsen till årsmötet av styrelsen och revisionen.

 

 

Hur du nominerar

Om du är intresserad eller vet någon är vi enormt tacksamma för dina tips! Mejla intresseanmälan gällande styrelsen till valberedningen. Berätta kort om dig/den nominerade, bakgrund, relevant erfarenheter, nuvarande sysselsättning och vad du/hen skulle vilja bidra med och varför. Det är bra om den du tipsar om är tillfrågad, men inte nödvändigt. Vi behöver personens namn, mejladress och telefonnummer.

Har du frågor kring styrelsearbete eller valberedning kontakta valberedningen.

Nomineringar till valberedningen och övriga möjligheter mejlar du till Kansliet Berätta kort om dig/den nominerades bakgrund, relevant erfarenheter, nuvarande sysselsättning och vad du/hen skulle vilja bidra med och varför. Vi behöver även namn, mejladress och ett telefonnummer till den nominerade.

Sista dag för nomineringar är 20 februari 2024. 

Tillsammans kan vi göra mer skillnad!
Sfh

Hur du nominerar

Om du är intresserad eller vet någon är vi enormt tacksamma för dina tips! Mejla intresseanmälan gällande styrelsen till valberedningen. Berätta kort om dig/den nominerade, bakgrund, relevant erfarenheter, nuvarande sysselsättning och vad du/hen skulle vilja bidra med och varför. Det är bra om den du tipsar om är tillfrågad, men inte nödvändigt. Vi behöver personens namn, mejladress och telefonnummer.

Har du frågor kring styrelsearbete eller valberedning kontakta valberedningen.

Nomineringar till valberedningen och övriga möjligheter mejlar du till Kansliet Berätta kort om dig/den nominerades bakgrund, relevant erfarenheter, nuvarande sysselsättning och vad du/hen skulle vilja bidra med och varför. Vi behöver även namn, mejladress och ett telefonnummer till den nominerade.

Sista dag för nomineringar är 20 februari 2024. 

Tillsammans kan vi göra mer skillnad!
Sfh