Nyheter

Värva ny medlem och få 100 kr!

  • 19 jun 2024
  • medlemsvärvning, värvningskampanj

image: Värva ny medlem och få 100 kr!

Som du vet är högkänslighet ett medfött personlighetsdrag, som kännetecknar ca 20% av befolkningen. Bara i Sverige motsvarar det runt 2 miljoner människor, jämnt fördelat mellan könen. Ändå är högkänslighet inte särskilt välkänt. Låt oss hjälpas åt att ändra på det!