Värva ny medlem och få 100 kr!

  • 19 jun 2024
  • medlemsvärvning, värvningskampanj

image: Värva ny medlem och få 100 kr!

Som du vet är högkänslighet ett medfött personlighetsdrag, som kännetecknar ca 20% av befolkningen. Bara i Sverige motsvarar det runt 2 miljoner människor, jämnt fördelat mellan könen. Ändå är högkänslighet inte särskilt välkänt. Låt oss hjälpas åt att ändra på det! 

Även om draget tillhör en minoritet menar Elaine Aron,  som myntade begreppet, att detta är tillräckligt många för att betraktas som normalt, men inte tillräckligt många för att omgivningen alltid ska förstå. Många högkänsliga blir således missförstådda och felbedömda, vilket kan göra att man känner sig "konstig", "onormal" och utanför.

Att det saknas tillräcklig kännedom och kunskap om högkänslighet påverkar både på individ-och samhällsnivå inom skola, vård, arbetsliv, relationer, sociala sammanhang mm. 

Många som upptäcker att de är högkänsliga ser det som en befrielse att kunna sätta ett namn på något de alltid har känt av, men inte känt till.

Enligt Elaine Aron är en av framgångsfaktorerna att individen har kännedom om sitt personlighetsdrag, för att på så sätt förstå sig själv bättre. 

Därför vill vi att fler ska veta att det finns något som heter högkänslighet och vad det innebär. Och ju fler vi är som hjälps åt, desto mer skillnad kan vi göra. Här är några sätt du kan göra skillnad.

 

Värva en ny medlem och få 100:-

Så här funkar det
1.    Ny medlem skapar konto på hspforeningen.se och betalar medlemsavgiften.
2.    Du mejlar oss nya medlemmens för- och efternamn .
3.    Du får ett tillgodohavande på ditt konto om 100:- per värvad medlem.

 

Villkor

  • Kampanjen gäller tom 30/9 2024. Då behöver medlemsavgiften vara betald.
  • Du som värvar behöver vara (eller bli) betalande medlem i Sfh
  • Den du värvar har inte tidigare varit (betalande) medlem i Sfh
  • Du kan värva hur många personer du vill.
  • Familjemedlemskap räknas som ett medlemskap.
  • Pengarna kan användas som delbetalning av föreläsning eller förnyelse av medlemskap 2025. Kan ej tas ut som kontanter.
  • Frågor? Kontakta oss via mejl.

PS. Medlemskap kostar fn 320:- per kalenderår. Är man med på två föreläsningar på den tiden har man "tjänat in" medlemsavgiften. Som betalande medlem har man tillgång till aktiviteter som enbart är för medlemmar och för närvarande halva priset på föreläsningar. Förutom att man bidrar till vårt arbete att sprida kunskap och kännedom om högkänslighet.

 

Andra sätt att göra skillnad

Du kan bidra genom att lära dig om högkänslighet för din egen del, prata med andra du tror kan vara intresserade, tipsa om självtestetforskningen och föreningen, dela broschyrer digitalt eller beställa tryckta kostnadsfritt. Du är även välkommen att stötta vårt ideella arbete genom att swisha en slant. Märk med "Tillsammans"

Tack på förhand! Tillsammans kan vi göra mer skillnad