ONLINE: Årsmöte 2024


Årsmöte

Alla Sfh:s medlemmar hälsas varmt välkomna till årsmötet 2024!

Ta chansen att lära mer och påverka föreningens arbete och beslut. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det är då det beslutas till exempel om föreningens verksamhetsplan, budget, avgifter, vilka som får förtroendeuppdrag i styrelse, valberedning och revisorer.

På årsmötet röstar medlemmarna även om förslag (motioner) och propositioner som kommit in. Som medlem kan du skicka motioner till föreningen. Det gör du via epost, senast 31/1 2024. Du kan också nominera till styrelsen och andra funktioner.

 

 

NÄR

Onsdag 13 mars kl. 18.30-ca 20.00. 

Du anmäler dig via vår webbsida senast måndag 11 mars kl 15.00.

Mötet kommer inte att spelas in.

 

HUR

Vi går igenom punkterna på dagordningen (se nedan).

 

VAR

Online via Zoom. Du deltar via din dator, mobil eller platta. Du behöver ha ditt för och efternamn synligt i Zoom, så vi kan fastställa mötets röstlängd. Du väljer själv om du vill ha kameran på eller av.

Länk till mötet skickas via mejl senast dagen innan. Kontrollera mappen skräppost om vårt mejl inte finns i din inkorg.

 

PRIS

Deltagande på årsmötet är kostnadsfritt. OBS att du behöver vara betalande medlem för 2024 för att kunna vara med på årsmötet och ha rösträtt. Har du inte betalt din medlemsavgift än behöver du göra det senast den 1 mars.

När du anmäler dig kommer det stå att en faktura kommer skapas, men fakturan är på 0:- eftersom deltagande på årsmötet är kostnadsfritt.

 

PRELIMINÄR DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Fastställande att mötet har utlysts på rätt sätt
6. Godkännande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska rapport (resultat- och balansräkning)
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår:
      a. För styrelseledamöter
      b. För revisorer och suppleanter
      c. För regionala gruppledare
      d. För cirkelledare
      e. För regionala eller överregionala arbetsgruppledamöter
      f. För övriga funktioner
13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

14. Fastställande av medlemsavgift
15. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
16. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år
17. Val av revisorer och suppleanter intill nästa årsmöte
18. Val av valberedning till nästa årsmöte
19. Styrelsens förslag, propositioner
20. Medlemmars förslag, motioner
21. Övriga frågor
22. Årsmötets avslutande

Beslut får ej fattas under övriga frågor.

 

BOKNING

För att boka din plats behöver du ett konto på vår webbsida. 

Har du redan ett konto loggar du in med ditt användarnamn och lösenord, om du inte redan är inloggad.

Kontakta oss om du har problem med inloggningen. Har du redan ett deltagarkonto och vill bli medlem, kan du ändra ditt deltagarkonto till medlemskonto. Du behöver alltså inte skapa ett nytt konto. 


Har du inte ett konto skapar du det här.

Välj Medlemskonto för att bli betalande medlem.

Som medlem får du rabatt på föreläsningar samt tillgång till våra medlemsträffar, studiecirklar, medlemsbrev mm, förutom att du stödjer vårt viktiga arbete med att sprida information om högkänslighet.

Medlemskapet kostar för närvarande 320:- per kalenderår för en person, och 520:- för en familj (på samma adress). Avgiften avser kalenderår. Är du med på mer än två föreläsningar på ett kalenderår tjänar du in medlemskapet direkt.Väl mött!

Sfh styrelse och kansliDetaljer

När
  • 2024-03-13 kl 18.30-ca 20.00
Var  ONLINE: ZOOM
Aktivitet startar  ons 13 mar 2024 (v. 11)
Aktivitet slutar  ons 13 mar 2024 (v. 11)
Kostnad
  • 0,00 kr
Status  Öppen med förtur
Medlemstyper
  • Enskild medlem
  • Familjemedlem
Bokning
  • Öppen med förtur
Platser 50st
Platser kvar  39 st

Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten

Logga in på ditt medlemskonto
Glömt lösenordet? Bli Medlem!