Skövde

Våren 2020 erbjuds en bokcirkel i Skövde

Sfh Skövde fortsätter bokcirkeln om Etty Hillesum, Dagböcker och brev i urval, under vintern och våren 2020. Under hösten 2019 diskuterade vi kring hennes dagböcker häftena 1 - 6 och 8 - 9 (häfte 7 saknas). I del 2, fortsätter vi att läsa dagböckerna, häftena 10 - 11 samt ett urval av hennes brev samt ett brev om henne, efter hennes död. Se datum i aktivitetsbokningen.