Nyheter

Tvillingstudie om högkänslighet

  • 18 jun 2020
  • dna, gener, högkänslighet, pluess, tvillingar

image: Tvillingstudie om högkänslighet

En stor tvillingstudie på 2868 tonåringar i Storbritannien visade att högkänslighet är både ärftlig och påverkad av miljöfaktorer (ungefär hälften var). 
Studien bekräftar och förstärker tidigare upptäckter att högkänslighet består av tre olika komponenter, som alla var för sig påverkas av individuella genetiska faktorer och miljöfaktorer. Två av dessa komponenter kan vara mer negativt laddade, låg känslighetströskel (LST) och hur lätt det är att känna spänning (EOE), medan den tredje skiljer sig ganska mycket och kallas estetisk känslighet (AES). Läs hela studien