Nyheter

Empowerment för högkänsliga

  • 21 okt 2020
  • empowerment, forskning, hälsa

En ny studie från våren 2020 har undersökt både främjande och hindrande faktorer för högkänsligas välmående i samhället. 

Victoria von Saurau, examensuppgift magisterprogrammet i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sverige. 

Enligt studien var kunskapen om sig själv nyckeln till livet. Att ta reda på var man trivs som människa och bortse från andras påverkan och leverne. Att gå sin egen väg skapade möjligheten att leva sitt liv på bästa sätt.

För att främja en god hälsa har begreppet empowerment fått en allt större betydelse i hälsofrämjande arbeten. Hälsan är ojämnt fördelad och det finns bristande kunskaper om befolkningen. Studiens syftet var att studera hur processer och faktorer i samhället bidrar till empowerment för personer med högkänslighet.