Malou, TV4: om högkänsliga män

  • 10 apr 2019

image: Malou, TV4: om högkänsliga män

Psykoterapeuten Tom Falkenstein gästade Malou på TV4 i mars där han bland annat berättade om de grundläggande kriterierna för högkänslighet. 

Tom berättade att många av hans manliga klienter har svårt att acceptera sin starka känslighet, vilken de ofta ser som "omanlig" eller "oattraktiv".  Även om samhället har kommit långt i att utjämna skillnader mellan män och kvinnor finns det fortfarande mycket kvar av en traditionell syn på manlighet. Se klippet