Sömnstörningar

  • 30 apr 2020
  • högkänslig

image:  Sömnstörningar

En högkänslig person löper sannolikt en större risk att drabbas av sömnstörningar. Förmågan och tendensen att djupt bearbeta intryck och information av alla slag, kan göra att det tar längre tid att slappna av efter dagens aktiviteter och händelser.

Den som är högkänslig och har problem med sömnen, bör se över sina levnadsvanor så att dessa är anpassade till personligheten. Det måste finnas tid för återhämtning av olika slag – både i form av kortare inslag under dagen, men också under längre tid någon gång emellanåt. Läs hela artikeln